Recycling

Wagensveld B.V. en Recycling een vak apart.

Nederland is een echt oud-papier land, de infrastructuur is zo ingericht dat oud-papier en -karton bijna overal en altijd dicht bij huis worden  worden ingezameld. Burgers, bedrijven en gemeenten maken samen de papier- en kartonkringloop mogelijk. Zij werken mee aan de verduurzaming van de samenleving. Hoeveel bomen hoeven niet te worden geoogst door het inzamelen en hergebruiken van het oud-papier en –karton? 1 ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart 3,3 bomen. Door recycling in Nederland worden ruim 7 miljoen bomen niet geoogst en jaarlijks gespaard.

Voordat een gebruikte krant of doos nieuw papier of karton is geworden, is er veel gebeurd. De inzameling bij huishoudens is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Maar ook verenigingen, clubs, scholen en kerken zamelen oud papier en -karton in. Dat geldt eveneens voor bedrijven, instellingen, kantoren en winkels. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het op laten halen van hun oud papier en -karton door een oud papieronderneming.

Burger en bedrijfsleven leveren een forse bijdrage aan de inzameling van de totale jaarlijkse stroom, ingezameld en verwerkt papier is 35% afkomstig uit particuliere huishoudens, de overige 65% komt bij het bedrijfsleven vandaan.

Na inzameling volgt sortering. Bij de papierfabriek wordt er pulp gemaakt van de balen oud papier en volgt de papierproductie, zo is oud-papier een grondstof voor nieuw papier!

Papier en karton zijn unieke producten. Naast een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, worden papier en karton milieubewust geproduceerd. En zijn deze na gebruik een grondstof voor nieuwe producten zij na gebruik voedsel voor nieuwe producten. Oud-papier vormt voor het grootste deel de basis van nieuw papier en karton.

85% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oud papier en -karton. 

Recycling van papier en karton biedt grote voordelen.

  • Vermindering van de afvalberg
  • Duurzame inzet van gebruikte materialen
  • Minder gebruik nieuwe grondstoffen
  • Reductie energie- en waterverbruik
  • Verlaging van de CO2-uitstoot
  • Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

De wereld van transport en opslag van bulkgoed is continu in beweging. Verhoging van de efficiency, vergroting van de bedrijfszekerheid en verlaging van de kosten zijn essentiële elementen van een professionele bedrijfsvoering.

Of het nu gaat om een klein bedrijf of een grote multinational, Wagensveld B.V. biedt een passend antwoord op de vraag over het verwerken van “oud-papier en karton.